A weboldal helyes működéséhez engedélyezze böngészőjében a javascriptet!

Egyházi hozzájárulás

2021. november 5. (péntek) 7:59

Molnár G. Tamás felvétele (2020)Tisztelettel és szeretettel felhívom azon testvérek figyelmét, akik még nem rendezték az idei egyházközségi hozzájárulásukat (egyházi adó), hogy megtehetik azt a plébánián hivatali időben. Felhívhatjuk ezzel kapcsolatban szomszédjaink, ismerőseink figyelmét is, különösen azokét, akik nemrég költöztek egyházközségünk területére. Azoknak pedig, akik már rendezték Isten fizesse meg százszorosan és ezúton is köszönöm elkötelezettségüket!

Rádióközvetítés november 1-jén 10.00-kor,halottak esti virrasztás 18.00-kor

2021. október 30. (szombat) 8:00

Halottak esti virrasztásNovember 1-jén (hétfő), azaz Mindenszentek főünnepén délelőtt 10.00 órakor lesz az ünnepi szentmise, melyet ezúttal a templomunkból közvetít a Magyar Katolikus Rádió és a Kossuth Rádió. Örülnék, ha sokan részt vennénk ezen a szentmisén és az énekkarral együtt a nép hangja is betöltené az egész Kárpát-medence magyarlakta területét, de világ minden pontját, ahol majd hallgatják. Este 18.00 órakor is lesz szentmise, melynek keretében – a hagyományokhoz hűen – megemlékezünk az előző halottak napjától egészen a mostaniig minden plébániánk által eltemetett testvérünkről (kb. 135 fő). Idén egy levélben meghívtam a hozzátartozókat is, bízom benne, hogy elfogadják meghívásomat és együtt imádkozunk értük.

Imádkozzunk közösen elhunyt papjainkért, szerzeteseinkért!

2021. október 27. (szerda) 7:59

TemetőkápolnaSzombaton (október 30.) – kicsit korábban az előző évekhez – 16.00 órakor szeretnénk felkeresni az óvári temető papi és szerzetesi sírjait, hogy együtt helyezzük el virágainkat és mécseseinket az itt eltemetett papokra, szerzetesekre és szerzetesnőkre emlékezve. Mindenkit szeretettel várunk e közös imádságra! Találkozzunk a temető bejáratánál 15.55-kor!

Kedden reggel lesz a szentmise

2021. október 25. (hétfő) 15:36

keresztKedden (október 26.) kivételesen reggel 7.00 órakor lesz a szentmise, mert este a gyásztéren lesz a megemlékezés, ahol közösen imádkozunk az áldozatokért.

Ma este az '56-os sortűz áldozataiért imádkozunk

2021. október 25. (hétfő) 15:35

Magyaróvári plébániatemplomHétfőn (október 25.) kivételesen este 18.00 órakor lesz szentmise templomunkban, mert ekkor emlékezünk meg a mosonmagyaróvári sortűz áldozatairól. Jó lenne, ha minél többen emlékeznénk és imádkoznánk együtt ezen az estén.

A missziók javára gyűjtöttünk - Isten fizesse meg az adakozók jóságát!

2021. október 25. (hétfő) 15:31

Magyaróvári plébániatemplomHálásan köszönjük mindazok nagylelkűségét, akik támogatták a missziók munkáját. Templomunkban 190 590 forinttal, a Szent Kereszt-kápolnában pedig 19 200 forinttal járultunk hozzá az evangélium terjesztésének szolgálatához. Isten fizessen vissza százszorosan minden jószándékú adakozónak!

„Nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk” - Ferenc pápa üzenete a Missziók világnapjára

2021. október 17. (vasárnap) 8:00

misszio"Nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk" (ApCsel 4,20)


FERENC PÁPA ÜZENETE A MISSZIÓK VILÁGNAPJÁRA


(2021. október 17.)


Kedves Testvéreim!


Amikor megtapasztaljuk Isten szeretetének erejét és felismerjük atyai jelenlétét személyes és közösségi életünkben, nem tehetünk mást, mint hogy hirdetjük és megosztjuk azt, amit láttunk és hallottunk. Jézusnak a tanítványaihoz való viszonya, az ő embersége, mely feltárul előttünk a megtestesülés titkában, az ő evangéliumában és húsvétjában, megmutatja nekünk, mennyire szereti Isten az emberiséget, és hogy magáévá teszi örömeinket és szenvedéseinket, reményeinket és aggodalmainkat (vö. II. Vatikáni Zsinat: Gaudium et spes lelkipásztori konstitúció, 22). Krisztusban minden arra emlékeztet bennünket, hogy a világ, melyben élünk, és a világ megváltásra szorultsága nem idegen tőle, és arra hív bennünket, hogy tevékenyen vegyünk részt ebben a küldetésben: "Menjetek ki az útkereszteződésekre, s akit csak találtok, hívjátok meg a menyegzőre!" (Mt 22,9). Senki sincs kizárva, senkinek sem kell kívülállónak vagy távolinak éreznie magát ettől az együttérző szeretettől.

Ima a keresztény missziókért

2021. október 16. (szombat) 8:00

Köszönjük Urunk, hogy érdemesnek találsz bennünket a Te országod építésére. Köszönjük, hogy feladatokat adsz nekünk, melyekben kiteljesedhetünk és megerősödhetünk a Veled való kapcsolatban. Add Urunk, hogy meghalljuk a hívásodat mindig és mindenkor, kifogásokat nem keresve el tudjuk hinni azt, hogy ez valóban a Te akaratod, és tudjuk azt teljesíteni sokkal jobban, mint ahogyan azt gondolnánk. Add, hogy mindig nyitott szívvel álljunk a megfelelő ügy mellé és kitartóan végezzük azt, csakis a Te dicsőségedre. Minden gondolatunk, szavunk, cselekedetünk a Te akaratod szerint legyen. A Te szereteted minden emberben el van ültetve és a Te egyetlen Fiad mindegyikünk bűnét magára vette. Szeretnénk, ha az egész világ értesülne erről az örömről. Védj meg minket, Uram az ördög minden cselszövésétől és csábításától, különösképpen pedig azokat, akik viszik ezt az örömhírt. Kérünk Urunk, minden keresztény testvérünknek, akik missziót folytatnak, adj erőt és védelmet a vállalt feladataikhoz. Áldd meg és óvd minden keresztény közösség misszióját minden kísértéstől és rossztól. Ámen

Missziók vasárnapja

2021. október 15. (péntek) 8:00

misszioVasárnap (október 17.) a Missziók vasárnapja lesz. Emlékezzünk meg imáinkban a missziók munkájáról, ugyanakkor a vasárnapi perselyadományunkat is a missziók javára fordítjuk. Legyen nyitott a szívünk a missziók, a missziókban szolgálatot tevő papok és szerzetesek, illetve világi személyek felé!

Hálatelt szívvel - személyes élmények a NEK-ről

2021. október 13. (szerda) 20:37

magyarovarAz 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson többen is részt vettek egyházközségünkből. A Szent Krisztina-kórus – ahogy arról már olvashattak – a több mint 2000 tagú összkar része volt. A személyes élményeiről írt Krass Károlyné.