A weboldal helyes működéséhez engedélyezze böngészőjében a javascriptet!

Szeretettel köszöntjük honlapunkon!

  Dicsértessék a Jézus Krisztus!

„Nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk” - Ferenc pápa üzenete a Missziók világnapjára

október 17. (vasárnap) 8:00

misszio"Nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk" (ApCsel 4,20)


FERENC PÁPA ÜZENETE A MISSZIÓK VILÁGNAPJÁRA


(2021. október 17.)


Kedves Testvéreim!


Amikor megtapasztaljuk Isten szeretetének erejét és felismerjük atyai jelenlétét személyes és közösségi életünkben, nem tehetünk mást, mint hogy hirdetjük és megosztjuk azt, amit láttunk és hallottunk. Jézusnak a tanítványaihoz való viszonya, az ő embersége, mely feltárul előttünk a megtestesülés titkában, az ő evangéliumában és húsvétjában, megmutatja nekünk, mennyire szereti Isten az emberiséget, és hogy magáévá teszi örömeinket és szenvedéseinket, reményeinket és aggodalmainkat (vö. II. Vatikáni Zsinat: Gaudium et spes lelkipásztori konstitúció, 22). Krisztusban minden arra emlékeztet bennünket, hogy a világ, melyben élünk, és a világ megváltásra szorultsága nem idegen tőle, és arra hív bennünket, hogy tevékenyen vegyünk részt ebben a küldetésben: "Menjetek ki az útkereszteződésekre, s akit csak találtok, hívjátok meg a menyegzőre!" (Mt 22,9). Senki sincs kizárva, senkinek sem kell kívülállónak vagy távolinak éreznie magát ettől az együttérző szeretettől.

Ima a keresztény missziókért

október 16. (szombat) 8:00

Köszönjük Urunk, hogy érdemesnek találsz bennünket a Te országod építésére. Köszönjük, hogy feladatokat adsz nekünk, melyekben kiteljesedhetünk és megerősödhetünk a Veled való kapcsolatban. Add Urunk, hogy meghalljuk a hívásodat mindig és mindenkor, kifogásokat nem keresve el tudjuk hinni azt, hogy ez valóban a Te akaratod, és tudjuk azt teljesíteni sokkal jobban, mint ahogyan azt gondolnánk. Add, hogy mindig nyitott szívvel álljunk a megfelelő ügy mellé és kitartóan végezzük azt, csakis a Te dicsőségedre. Minden gondolatunk, szavunk, cselekedetünk a Te akaratod szerint legyen. A Te szereteted minden emberben el van ültetve és a Te egyetlen Fiad mindegyikünk bűnét magára vette. Szeretnénk, ha az egész világ értesülne erről az örömről. Védj meg minket, Uram az ördög minden cselszövésétől és csábításától, különösképpen pedig azokat, akik viszik ezt az örömhírt. Kérünk Urunk, minden keresztény testvérünknek, akik missziót folytatnak, adj erőt és védelmet a vállalt feladataikhoz. Áldd meg és óvd minden keresztény közösség misszióját minden kísértéstől és rossztól. Ámen

Missziók vasárnapja

október 15. (péntek) 8:00

misszioVasárnap (október 17.) a Missziók vasárnapja lesz. Emlékezzünk meg imáinkban a missziók munkájáról, ugyanakkor a vasárnapi perselyadományunkat is a missziók javára fordítjuk. Legyen nyitott a szívünk a missziók, a missziókban szolgálatot tevő papok és szerzetesek, illetve világi személyek felé!

Programok

Felnőtt katekézis - Katekizmus
2021. október 27. (szerda) 18:45

Felnőtt katekézis - Biblia
2021. november 3. (szerda) 19:00

Felnőtt katekézis - Katekizmus
2021. november 10. (szerda) 19:00