A weboldal helyes működéséhez engedélyezze böngészőjében a javascriptet!

Szeretettel köszöntjük honlapunkon!

  Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Köszönet a napi gondolatokért Szentmártoni Mihály SJ atyának

június 27. (szombat) 12:00

szentmartoni-ovarjHálásan köszönjük Szentmártoni Mihály jezsuita atyának, a Pápai Gergely Egyetem emeritus professzorának a napi gondolatokat, amelyekkel heteken át támogatott, erősített, elmélyített hitünkben, Istenhez fűződő kapcsolatunkban. Valóban örömhírt olvashattunk általa. Mindannyiunk nevében kívánunk Neki jó pihenést a nyárra és reméljük, hogy a későbbiekben személyesen is taníthat majd bennünket templomunkban!

Napi gondolatok Szentmártoni Mihály SJ atyától - JÉZUS JÓSÁGOS SZEMEI

június 27. (szombat) 6:00

Amikor beért Kafarnaumba, egy százados járult eléje, kérve őt: "Uram - szólította meg -, szolgám bénán fekszik otthon, és rettenetesen kínlódik." "Megyek és meggyógyítom" - felelte neki. A százados ezt mondta neki: "Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házamba. Csak szólj egy szót, és szolgám meggyógyul! Magam is alárendelt ember vagyok, s katonák szolgálnak alattam. Ha azt mondom az egyiknek: Menj el! - elmegy, a másiknak: Gyere ide! - odajön hozzám, vagy szolgámnak: Tedd ezt meg! - megteszi." Ennek hallatára Jézus elcsodálkozott és kísérőihez fordult: "Bizony mondom nektek, Izraelben nem találtam ekkora hitet. Ezért mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában, az ország fiait pedig kivetik a külső sötétségbe. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz." A századosnak pedig ezt mondta Jézus: "Menj, legyen úgy, ahogy hitted!" A szolga még abban az órában meggyógyult. Amikor Jézus betért Péter házába, annak anyósát lázas betegen, ágyban találta. Megérintette kezét, erre megszűnt a láza. Fölkelt és szolgált neki. Amikor beesteledett, sok ördögtől megszállt embert vittek hozzá. Szavával kiűzte a gonosz lelkeket, és mind meggyógyította a betegeket, hogy beteljesedjen Izajás jövendölése: "Magára vállalta bajainkat és hordozta betegségeinket." (Mt 8,5-17).

Napi gondolatok Szentmártoni Mihály SJ atyától - JÉZUS BÁTORSÁGA

június 26. (péntek) 6:00

Amikor Jézus befejezte a hegyi beszédet és lejött a hegyről, nagy népsokaság követte. Egyszer csak odament hozzá egy leprás, leborult előtte és kérte: "Uram, ha akarod, megtisztíthatsz!" Jézus kinyújtotta kezét, megérintette, s így szólt hozzá: "Akarom, tisztulj meg!" Erre az nyomban megtisztult leprájától. Ekkor Jézus ezt mondta neki: "Vigyázz, ne mondd el senkinek, hanem menj, mutasd meg magad a papnak, és ajánld fel a Mózes rendelte áldozatot bizonyságul!" (Mt 8,1-4).

Programok

Szentségimádási nap
2020. augusztus 22. (szombat) 8.00

Szentmise közös szándékra
2020. augusztus 30. (vasárnap) 18.00

ELSŐÁLDOZÁS
2020. szeptember 27. (vasárnap) 9.00