A weboldal helyes működéséhez engedélyezze böngészőjében a javascriptet!

Napi gondolatok Szentmártoni Mihály SJ atyától - JÉZUS ISMERI TANÍTVÁNYAIT

2020. május 25. (hétfő) 8:51

Amikor az utolsó vacsorán Jézus elmondotta búcsúbeszédét, tanítványai megjegyezték:
"Most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél."
Jézus így felelt: "Most hisztek? Eljön az óra – már el is jött –, amikor szétszéledtek, ki-ki a maga útján, és engem magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van.
Mindezt azért mondtam nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek; de bízzatok! Én legyőztem a világot."  (Jn 16,29-33)

Napi gondolatok Szentmártoni Mihály SJ atyától - JÉZUS MEGNYITJA AZ ATYÁHOZ VEZETŐ UTAT

2020. május 23. (szombat) 6:00

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: "Bizony, bizony mondom nektek: Bármit kértek az Atyától a nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit a nevemben. Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket képekben mondtam el nektek. De elérkezik az óra, amikor már nem beszélek képekben, hanem nyíltan hirdetem nektek az Atyát. Azon a napon majd a nevemben kértek, s nem mondom azt nektek, hogy kérem értetek az Atyát, mert az Atya maga is szeret titeket, mivel ti is szerettetek, és hittétek, hogy az Atyától jöttem. Eljöttem az Atyától, a világba jöttem, de most itthagyom a világot, és visszatérek az Atyához." (Jn 16, 23b-28)

Napi gondolatok Szentmártoni Mihály SJ atyától - JÉZUS TANÍTVÁNYAINAK ÖRÖME ÉS SZOMORÚSÁGA

2020. május 22. (péntek) 6:00

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: "Bizony, bizony, mondom nektek: Ti sírtok majd és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Szomorkodtok, de szomorúságotok örömre változik. Az asszony is szomorú, aki szül, mert elérkezett az órája. Amikor azonban megszületik a gyermeke, azon való örömében, hogy ember született a világra, nem gondol többé a gyötrelmeire. Így most ti is szomorúak vagytok. De viszontlátlak benneteket, s akkor majd örül a szívetek, és örömötöket nem veheti el tőletek senki. Azon a napon már nem kérdeztek tőlem semmit." (Jn 16, 20-23a)

Napi gondolatok Szentmártoni Mihály SJ atyától - JÉZUS AGGÓDÓ SZERETETE

2020. május 21. (csütörtök) 6:00

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: "Rövid idő s már nem láttok, ismét rövid idő s viszontláttok." A tanítványok közül néhányan elkezdtek tanakodni: "Mit akarhat ezzel mondani: Rövid idő, s már nem láttok, ismét rövid idő, és viszontláttok? És hogy: az Atyához megyek?" Így töprengtek: "Mi az, hogy rövid idő? Nem értjük, mit akar vele mondani." Jézus észrevette, hogy meg akarják tőle kérdezni, azért így szólt hozzájuk: "Azon tanakodtok egymás közt, hogy azt mondtam: Rövid idő s már nem láttok, ismét rövid idő és viszontláttok? Bizony, bizony, mondom nektek: Ti sírtok majd és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Szomorkodtok, de szomorúságotok örömre változik" (Jn 16, 16-20).

Szentgyónás és szentáldozás 65 éven felülieknek

2020. május 20. (szerda) 6:01

OltáriszentségA járványügyi rendelkezések nem teszik lehetővé, hogy a 65 év feletti testvéreink részt vegyenek a szentmiséken, ezért más módon szeretném biztosítani számukra, hogy elvégezhessék szentgyónásukat és találkozhassanak az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztussal. Miután sokan közülük eddig is rákényszerültek, hogy bevásárlásaikat és egyéb ügyintézésüket személyesen végezzék a számukra biztosított időszakban, úgy erre az időszakra korlátozva lehetőséget adok szentgyónásuk elvégzésére és szentáldozáshoz való járulásra.

Napi gondolatok Szentmártoni Mihály SJ atyától - A SZENTLÉLEK PEDAGÓGIÁJA

2020. május 20. (szerda) 6:00

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: "Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek. Minden, ami az Atyáé, az enyém is. Azért mondtam, hogy az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek" (Jn 16, 12-15).

Maradj otthon - beszélgetés plébánosunkkal, Bodó Zoltánnal

2020. május 20. (szerda) 5:55

https://www.youtube.com/embed/wX0mtYUI46U

Napi gondolatok Szentmártoni Mihály SJ atyától - BŰN, IGAZSÁG, ÍTÉLET

2020. május 19. (kedd) 6:00

Búcsúbeszédében Jézus ezt mondotta tanítványainak: "Most elmegyek ahhoz, aki küldött. De senki sem kérdezi közületek: Hova mégy? Inkább szomorúság tölti el szíveteket, amiért ezt mondtam. De az igazságot mondtam: Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm. Amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről, amiért nem hittek bennem. Az igazságról, hogy az Atyához megyek, s többé nem láttok. Az ítéletről, mivel a világ fejedelme ítélet alá eset" (Jn 16, 5-11).

Napi gondolatok Szentmártoni Mihály SJ atyától - TANÚSÁGOT TENNI JÉZUSRÓL

2020. május 18. (hétfő) 8:20

Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz. "Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem voltatok. Azért mondtam el ezeket, nehogy megbotránkozzatok. Kizárnak benneteket a zsinagógákból, s eljön az óra, amikor az, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz vele az Istennek. Így fognak veletek bánni, mert nem ismerik sem az Atyát, sem engem" (Jn 15, 26-16,4).

Napi gondolatok Szentmártoni Mihály SJ atyától - JÉZUS ELŐTTÜNK MEGY

2020. május 16. (szombat) 6:00

Búcsúbeszédében Jézus így szólt övéihez: "Ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, mint övéit szeretne benneteket a világ. De mert nem vagytok a világból valók, hanem kiválasztottalak benneteket a világból, gyűlöl benneteket a világ. Gondoljatok a tőlem kapott tanításra: Nem nagyobb a szolga uránál. Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják. S ezt mind az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem." (Jn 15, 18-21).