A weboldal helyes működéséhez engedélyezze böngészőjében a javascriptet!

Fogadalomújítás a cserkészeknél

2019. április 24. (szerda) 21:05

FogadalomújításSzent György nem csak a rendőrök védőszentje. A cserkészek is pártfogújukként tisztelik. Ma, az esti szentmisét követően újították meg fogadalmukat az  FSE - Mosonmagyaróvári 1. sz. "Beretta Molla Szt Johanna" cserkészcsapat tagjai.

Keresztényüldözés testközelből

2019. április 24. (szerda) 20:45

Közösség és szabadságNawar Sheer és Hussam Francis Bannó Budapesten tanuló iraki  ösztöndíjas hallgatók lesznek a Közösség és szabadság csoport vendégei lesz  április 28-án, vasárnap 16 órakor a Katolikus Közösségi Házban (Lotz Károly utca 2.)A beszélgetést Caprioli Alessandro fscb atya - Pázmány Péter Katolikus Egyetem lelkésze vezeti.

Gyalogos zarándoklat Rajkáról Magyaróvárra május 4-én, szombaton

2019. április 24. (szerda) 8:00

A 2017-es gyalogos zarándoklatAz irgalmasság rendkívüli szentéve, azaz 2016 óta minden esztendőben megszervezi egyházközségünk gyalogos zarándokútját. Tavaly, templomunk jubilumánk évében úgy határoztunk, hogy Szent Gotthárd püspök liturgikus ünnepéhez kapcsolva hagyománnyá tesszük. 

7.00 indulás autóbusszal a Deák térről. 

Kérdőív szakdolgozathoz

2019. április 23. (kedd) 19:46

Egyházközségünk egyik tagja, Horváth Gábor hittanár-nevelőtanár szakon diplomázik a győri Brenner János Hittudományi Főiskolán. Szakdolgozatát plébániánk közösségeiből írja. A Kedves Hívek segítségét kéri, hogy feltérképezhesse a közösséghez tartozást vagy éppen annak hiányát. Egy név nélküli, 5-7 perc alatt egyszerűen, az Interneten kitölthető kérdőív kitöltésével tudják segíteni a munkáját. A kérdőív IDE kattintva érhető el 2019. ápriéis 26-ig. Kérjük, csak azok töltsék ki, akik egyházközségünk területén élnek!
öszönjük a segítséget!

Szentmise közös szándékra április 28-án este

2019. április 22. (hétfő) 8:00

Szerencsi Gábor fotójaÁprilis 28-án, vasárnap az esti szentmisét ismételten közös szándékra ajánljuk fel. Templomunkban a hátul kihelyezett pulpitusnál lehet szándékot kérni. A borítékra írjuk rá a szándékot, és adományunkat helyezzük a borítékba, majd dobjuk a nyílásba. Ebben a szentmisében mindazokért imádkozunk, akik kérik.

Hálás köszönet!

2019. április 21. (vasárnap) 19:00

Szűz Mária királynő és Szent Gotthárd plébániatemplom

Hálásan köszönöm mindazok segítségét, akik közreműködtek a húsvéti szertartások előkészítésében és ünneplésében. Különösen is megköszönöm a templomtakarítók és díszítők áldozatos munkáját! Örülök a ministránsok aktív részvételének és annak, hogy nagyon összeszedetten és szépen végezték feladatukat. Köszönöm a Krisztina kórus szolgálatát, a passió szólistáiét, az "apostolokét" és mindazokét, akik segítettek liturgiánk végzésében, szebbé tételében. A Feltámadt Úr közelsége és öröme kísérje mindazok életét és lelki gyarapodását is, akik tiszta szívvel jelen voltak szertartásainkon és mélyebben átélték a liturgikus cselekményeket.

Bodó Zoltán plébános 

Nagyszombati liturgia

2019. április 21. (vasárnap) 18:09

Urunk feltámadásának vigíliája 2019.A Szent Háromnap csúcspontja a nagyszombat esti vigília. Az Egyház ősi hagyománya, hogy a nagyobb ünnepek előtt virraszt: imádkozik, elmélkedik, felkészül az ünnepre. Ennek legszebb és egyedül megmaradt példája a Húsvét ünnepének vigíliája. A szertartás napnyugta után, lehetőség szerint sötétben kezdődik.

Nagypénteki szertartás képekkel

2019. április 19. (péntek) 18:45

Nagypénteki szertartás 2019.A nagycsütörtökön megkezdett liturgia folytatódott ma. Lukács evangélista leírja, hogy "A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, s egészen a kilencedik óráig tartott." Ekkor lehelte ki Jézus a lelkét. A nagypénteki szertartás ezért kezdődik délután három órakor, ez felel meg a Szentírásban olvasható időpontnak. Ma nincs szentmise, a bűnbánat és a betegek kenetén kívül más szentséget nem szolgáltatnak ki. Régen ezért nevezték csonkamisének, mert ennek a napnak a szertartása teljes egészében más, mint az év többi napján.

Városi keresztút

2019. április 19. (péntek) 17:30

Városi keresztút 2019.Immár hatodik alkalommal szervezte meg a két mosonmagyaróvári katolikus egyházközség és a piarista iskola a városi kereszutat. Csaknem 300-an imádkozták, énekelték végig az utat ezúttal a magyaróvári plébániatemplomból keresztül a városon a mosoni templomig. Jézus kínszenvedésének átelmélkedésén túl tanúságot tettek hitükről a városlakók előtt.

A zarándoklatról készült képgaléria ide kattintva tekinthető meg. 

Nagypéntek - Részletek Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium c. művéből

2019. április 18. (csütörtök) 20:00

Nagypéntek a néphagyományban – részletek Bálint Sándor néprajzkutató írásából.