A weboldal helyes működéséhez engedélyezze böngészőjében a javascriptet!

Lelkipásztoraink

Plébános: Bodó Zoltán


1977. december 10-én Dunaszerdahelyen láttam meg a napvilágot. Ekkor szüleim még Vajkán éltek és egészen négy éves koromig laktunk ott anyai nagyszüleimnél. Ezt követően Somorjára költöztünk, ahonnan édesapám származott.
Az általános iskolát Somorján végeztem, majd egészségügyi szakközépiskolába jártam Dunaszerdahelyre. A Sikeres érettségi után azonnal jelentkeztem a Győri Szemináriumba. Felvételt nyertem, így 1996 szeptemberében a győri pápalátogatás után megkezdtem teológiai tanulmányaimat.

A papszentelés után, mely 2002. június 21-én volt, Bükre kerültem segédlelkésznek, ahol Lőrincz Béla atyával együtt kezdtük el tíz falu lelkipásztori ellátását. Nagy élményt és sok tapasztalatot jelentett számomra ez a két év. 

Ezt követően Dr. Pápai Lajos megyéspüspök úr központi szolgálatra hívott, mégpedig titkáraként közvetlen munkatársa voltam. Csodálatos hat évet tölthettem el szintén sok-sok tapasztalatot, élményt gyűjtve. Köszönettel tartozom Püspök atyának ezért a hat évért, a bizalmáért és atyai jóságáért. Természetesen az akkori munkatársakra is hálás szívvel gondolok.

Papságom kilencedik esztendejében tanulmányaim folytatása következett Rómában a Santa Croce egyetemen, ahol teológiai licenciát szereztem az első két évben és a harmadik ott eltöltött esztendőben pedig elkezdtem a doktori kurzust.

Ezt követően a következő diszpozíciót kaptam 2013 augusztus 1-jei hatállyal: "Bodó Zoltánt, miután befejezte római tanulmányait, kineveztem Mosonmagyaróvár I. plébánia plébánosává, Mosonszolnok, Várbalog plébánia, Újrónafő filia és Albertkázmérpuszta ellátásával."

Így tehát Magyaróvár plébánosaként próbálom azt a sok tapasztalatot kisebb-nagyobb sikerrel az Úr kegyelméből megvalósítani, átültetni abba a közösségbe, melyet az Úr bízott rám.