A weboldal helyes működéséhez engedélyezze böngészőjében a javascriptet!

Szerzetesek Magyaróvárott

 1. Kapucinusok

1-kapucinus

 

A kapucinusokat 1697-ben telepedtek le városunkba a Pozsony felé vezető út mentén. A szegényes kolostorban 27 szerzetes számára volt hely. A szerzetesházat II. József záratta be, templomuk és kolostoruk a mai Sóház épületében volt.

Adatbank

alapító: Serafini Máté

rövidítésük: OFMCap 

 

 

2. jezsuiták 

Jezsuiták 

A katolikus megújulás idején a jezsuitáknak volt itt egy missziós állomásuk a mai Fekete Sas szálló helyén. Ez a szerzetesrend csak nagyon rövid ideig működött városunkban. Munkásságuknak csak töredezett, főként építészeti emlékei vannak: ilyen a plébániatemplom vagy a háromszög kápolna.

Adatbank

alapító: Loyolai Szent Ignác

rövidítésük: SJ

 

 

3. piaristák

Piaristák 

A piaristák 1739 novemberében telepedtek meg Magyaróváron, a Zsidanics Istvántól kapott fő utcai házban, amelyek földszintje iskolaként, emelete lakóhelyként szolgált. Nekik köszönhető a történeti Moson vármegye első középiskolája. Miután 1948-ban a kommunista hatalom iskolájukat államosította, a piaristák a környékbeli plébániákon, templomokban vállaltak lelkipásztori munkát, egészen 1950. június 18-ig, amikor éjszaka mindannyiukat Újhatvanba deportálták. 1994-ben költözött vissza a városba az első piarista, Pályi Gábor, aki átvette az iskola igazgatását. A rendház formálisan 2001-ben alakult újjá, három szerzetessel.

Adatbank

alapító: Kalazanci Szent József

rövidítésük: SchP 

 

 

4. Szatmári Irgalmas Nővérek – Hildegardum 

Szatmári Irgalmas Nővérek 

A városi polgárok kegyes adományainak, szorgalmas munkájának, a Hildegard Nőegylet lelkes szervezésének, 1882. augusztus 1-jén Zalka János győri püspök megáldotta a Hildegardeum Kisdedóvót és Felső Leányiskolát. A Hildegardeum a város elsőként létrejött óvodája volt. Vezetését a Szatmári Irgalmas Nővérek végezték egészen az államosításig.

Adatbank

alapító: Hám János szatmári megyéspüspök

rövidítésük: CSCS

 

 

5. szaléziak

Szaléziak

1934-ben Breyer István megyéspüspök meghívta a szalézieket Magyaróvárra, hogy az egykori árvaházat ők működtessék. A szerzetesek kollégiumot létesítettek a volt árvaház épületében, és szerény ellenszolgáltatásért vállalták szegény fiúk testi-lelki gondozását. Intézetük 1934-ben nyílt meg. Az intézetben az 1-2 szalézi kispap és testvér mellett mindig volt 3-4 pap is, akik jó zenészek voltak és kórust szerveztek a fiúkból. Az intézetet 1950-ben államosították.

Adatbank

alapító: Bosco Szent János

rövidítésük: SDB

 

<<< Vissza