A weboldal helyes működéséhez engedélyezze böngészőjében a javascriptet!

SZENTMISÉK RENDJE 2019. október 13 - 20.

2019. október 12. (szombat) 18:00

Vasárnap

Évközi 28. vasárnap

8.00

9.00
10.30

18.00

† Gizella feleség, édesanya, nagymamáért és † családtagokért

élő és † családtagokért

† Hedvig és Gyula szülőkért, valamint † Aranka és László testvérekért

† Gulyás és Vitéz szülőkért

 

Hétfő

Szt. I. Callixtus pápa és vértanú – e

7.00
13.00
 

pro populo

temetés (új)

Kedd

Jézusról nevezett (Avilai) Szt. Teréz szűz és egyháztanító – E

18.00

† édesapért

 

Szerda

Szt. Hedvig szerzetesnő v. Alacoque Szt. Margit Mária szűz – e

18.00
19.00

† jótevőkért

felnőtt katekézis

 

Csütörtök

Antióchiai Szt. Ignác püspök és vértanú – E

18.00

† Brigitta és István nagyszülőkért

 

Péntek

Szt. Lukács evangélista – Ü

14.00
18.00

 Némethné Tell Andrea temetése (régi)

† Anna édesanya, nagymamáért

Szombat

De Brébeuf Szt. János és Jogues Szt. Ignác áldozópapok és társaik, vértanúk v. Keresztes Szt. János áldozópap – e

18.00

† nagyszülőkért és rokonokért

 

Vasárnap

Évközi 29.

vasárnap

 

Missziók vasárnapja (gyűjtés!)

8.00
9.00
10.30
11.30

18.00

† Katalin és Kálmán szülőkért

hálából

† Attila férj, édesapa, felnőtt gyermekért

Pribojszki-Németh Patrik és Knoll Franciska keresztelője

† Sörös Imréért

 

Októberben, a RÓZSAFÜZÉR hónapjában, minden hétköznapi szentmise előtt 17.25-kor elimádkozzuk a rózsafüzért. Kivételt képez a hétfői nap, amikor egy tizedet imádkozunk a reggeli szentmise előtt. Vasárnap pedig jó lenne szintén a szentmisék előtt egy-egy tizedet elimádkozni. Aki teheti, vegyen részt ezen a közös imádságon is, hogy a Boldogságos Szűzzel együtt kiesdjük Isten oltalmát és segítségét egyházközségünkre.

Szerdán (október 16.) folytatjuk felnőtt katekézisünket 19.00 órakor a közösségi házunkban (Lotz K. u. 2.). Mindenkit szeretettel várunk!

Vasárnap (október 20.) a Missziók vasárnapja lesz. Szentatyánk ez év októberére rendkívüli missziós hónapot hirdetett, hogy az Egyház "különleges módon élje meg a misszió hónapját, és ezzel ünnepeljük meg XV. Benedek pápa Maximum illud kezdetű Apostoli buzdítása kihirdetésének 100. évfordulóját". Törekedjünk a hónap minden napján imádkozni a missziókért, ugyanakkor a vasárnapi perselyadományunkat is a missziók javára fordítjuk. Legyen nyitott a szívünk a missziók, a missziókban szolgálatot tevő papok és szerzetesek, illetve világi személyek felé!

• A gyóntatószék oldalára kifüggesztettem egy gyóntatási rendet, amelyhez igyekszem tartani magam. Így kiszámíthatóbbá válnak a lehetőségek a szentgyónás elvégzésére. A szentgyónással kapcsolatban pedig a hátsó kisasztalon találunk egy ki irományt Nagy Barbara tollából. Érdemes hazavinni és elolvasni, majd másoknak is továbbadni..

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a betegekért és az elhunytakért!

Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, jövő heti munkáját, avagy tanulását!