A weboldal helyes működéséhez engedélyezze böngészőjében a javascriptet!

SZENTMISÉK RENDJE 2019. április 21 - 28.

2019. április 21. (vasárnap) 17:28

Vasárnap

HÚSVÉTVASÁRNAP

Krisztus feltámadása

8.00

9.00

10.30

11.45

18.00

† Szülők, nagyszülőkért

† Szülők, nagyszülőkért

pro populo

Rigó Benett és Török Réka keresztelője

† József férj, édesapa, nagyapáért, valamint † Kálmán és Sarolta nagyszülőkért

 

Hétfő

Húsvéthétfő

8.00

18.00

hálából Istennek 20. születésnapon

† Ilona testvérért

 

Kedd

Kedd Húsvét nyolcadában

13.00

18.00

Patonainé Bernáth Lívia temetése (régi)

†Béla férj, édesapa, nagyapáért

 

Szerda

Szerda Húsvét nyolcadában

18.00

19.00

hálából gyógyulásért

felnőtt katekézis

 

Csütörtök

Csütörtök Húsvét nyolcadában

18.00

† Temesi Antalért és családtagjaiért

 

Péntek

Péntek Húsvét nyolcadában

18.00

hálából

 

Szombat

Szombat Húsvét nyolcadában

18.00

 

az április hónapban eltemetettekért: Vörös Gézáné Tóth Anna, Tarcsay Tamásné Nagy Genovéva, Paár István, Baán Ferenc, Botló Mihály, Szalai József, Patonainé Bernáth Lívia + 3

 

Vasárnap

Húsvét 2. vasárnapja

 

Az Isteni Irgalmasság vasárnapja

8.00

9.00

 
10.30

 
11.45

 
18.00

† József édesapa, nagyapáért és † családtagokért

† Pyz Etelkaáért, † Mühlhauser Lajosért és † Bátonyi Béláért

† Valéria és Károly szülők, nagyszülőkért, valamint † hozzátartozókért

Mesterházi Zsombor, Dobos Dávid, Kovács Leila és Baán Regő keresztelője

szentmise közös szándékra

 

• Hálásan köszönöm mindazok segítségét, akik közreműködtek a húsvéti szertartások előkészítésében és ünneplésében. Különösen is megköszönöm a templomtakarítók és díszítők áldozatos munkáját! Örülök a ministránsok aktív részvételének és annak, hogy nagyon összeszedetten és szépen végezték feladatukat. Köszönöm a Krisztina kórus szolgálatát, a passió szólistáiét, az "apostolokét" és mindazokét, akik segítettek liturgiánk végzésében, szebbé tételében. A Feltámadt Úr közelsége és öröme kísérje mindazok életét és lelki gyarapodását is, akik tiszta szívvel jelen voltak szertartásainkon és mélyebben átélték a liturgikus cselekményeket.

Húsvéthétfőn csak reggel 8-kor és este 6 órakor lesz szentmise templomunkban.

Vasárnap (április 28.) az esti szentmisét ismételten közös szándékra ajánljuk fel. Templomunkban a hátul kihelyezett pulpitusnál lehet szándékot kérni. A borítékra írjuk rá a szándékot és adományunkat helyezzük a borítékba, majd dobjuk a nyílásba. Ebben a szentmisében mindazokért imádkozunk, akik kérik.

• Szeretettel ajánlom a Kedves Testvérek figyelmébe Szent Gotthárd-napi gyalogos zarándoklatunkat május 4-én. Jelentkezni a plébánián lehet április 30-ig. Örülnék, ha többen is végigjárnánk ezt az utat Rajka és Magyaróvár között felajánlva egyházközségünkért, családjainkért a megújulásért. Bővebb információ a hirdetőtáblán.

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a betegekért és az elhunytakért!

A Feltámadt Úr Krisztus áldását kívánom mindnyájatok családi életére, húsvéti ünneplésére és jövő heti munkájára!