A weboldal helyes működéséhez engedélyezze böngészőjében a javascriptet!

SZENTMISÉK RENDJE 2019. április 14 - 21

2019. április 14. (vasárnap) 7:06

Vasárnap

Virágvasárnap

8.00

10.00

 

14.30

18.00

Janics család † tagjaiért

† Tibor testvérért – A SZENTMISE BARKASZENTELÉSSEL A SZT. ANNA KÁPOLNÁNÁL KEZDŐDIK!!!

GYÓNTATÁS                 

† Imre és Borbála szülők, nagyszülőkért

 

Hétfő

Nagyhétfő

7.30

pro populo

 

Kedd

Nagykedd

18.00

élő Ágnesért

 

Szerda

Nagyszerda

14.00

15.00

18.00

Botló Mihály temetése (új)

Szalai József temetése (új)

Hálából házassági évfordulón

 

Csütörtök

Nagycsütörtök

18.00

SZENTMISE AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE

 

Péntek

Nagypéntek

szigorú böjt!!!

9.00

15.00

VÁROSI KERESZTÚT

AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE

 

Szombat

Nagyszombat

a csend napja

20.00

A HÚSVÉTI VIGÍLIA SZERTARTÁSA + körmenet

 

Vasárnap

HÚSVÉT-VASÁRNAP

Krisztus feltámadása

8.00

9.00

10.30

11.45

18.00

† szülők, nagyszülőkért

† szülők, nagyszülőkért

pro populo

Rigó Benett és Török Réka keresztelője

† József férj, édesapa, nagyapáért, valamint † Kálmán és Sarolta nagyszülőkért

 

• Templomunkban a múlt heti szentföldi gyűjtésre 276 385 Ft-ot, a Szent Kereszt kápolnában pedig 21 580 Ft-ot adakoztak a Kedves Testvérek. Hálás szívvel köszönöm nagylelkű adományaikat.

Virágvasárnap, az előző évekhez hasonlóan, nagy szeretetettel ajánlom fel a Kedves Testvéreknek a húsvéti szentgyónás elvégzésének lehetőségét templomunkban délután 14.30-tól az esti szentmise végéig. Ezen a délutánon 6 atya áll a hívek rendelkezésére, közöttük Dr. Pápai Lajos püspök atya is, aki majd az esti szentmisét is celebrálja. Használjuk ki ezt az egyedülálló lehetőséget! A hittanosok is ekkor végzik el a kötelező húsvéti gyónásukat!

Csütörtökön kezdődik a Szent Háromnap. Nagycsütörtökön az Utolsó Vacsora emlékezetére bemutatott szentmise 18 órakor kezdődik. Jézus az utolsó vacsorán alapította legnagyobb ajándékát, az Oltáriszentséget. A szentmise után azonnal kezdődik a virrasztás, melyben Urunkkal virrasztunk az Olajfák hegyén.

• Nagypénteken idén is megszervezzük missziós jelleggel városi keresztutunkat Mivel munkaszüneti nap, ezért a keresztút délelőtt 9 órakor indul a magyaróvári templomból városközponton át a mosoni templomba. Az mosoni híveknek lehetőségük lesz a mosoni posta előtti megállóból 8.30-kor autóbusszal érkezni Óvárra. A keresztút végeztével, kb. 11.10-kor, pedig a magyaróvári híveket hozza vissza az autóbusz szintén a mosoni posta előtti megállóból Magyaróvárra. Imádkozzunk együtt és tegyünk tanúságot Krisztusról, aki értünk szenvedett!

• Nagypénteken Urunk kereszthalálára emlékezünk a 15.00 órakor kezdődő szertartásban. Ne feledjük, hogy SZIGORÚ BÖJT van ezen a napon. A hívő felnőtt (18-60 év) ezen a napon legfeljebb háromszor étkezik, és csak egyszer lakik jól, továbbá senki sem fogyaszt húsételt 14 éves kortól.

• Nagyszombat napján lehetőség lesz reggel 8-tól a szentsír látogatására.

• Ugyancsak Nagyszombat este 18 órakor tartunk ételszentelést a templom előtti keresztnél, illetve vasárnap a szentmisék végén a templomban.

A Húsvét Vigília szertartása szombaton 20.00-kor kezdődik, melynek keretében felnőtteket keresztelünk és vannak, akik elsőáldozók és bérmálkozók lesznek. Imádkozzunk értük, hogy hűségesek maradjanak! A szertartás után húsvéti körmenet lesz itt a belvárosban.

Nagyhéten az elkötelezett katolikus keresztény hívő ember nem hagyja el a Szent Háromnap szertartásain való részvételt. Ezért szeretettel hívom minden testvéremet, hogy tevékeny részvételével szánjon időt Krisztus Urunkra. Töltsük együtt az ünnepeket, éljük át megtisztult szívvel a szertartásokat, hogy lelkünkben gyümölcsöző, tartalmas, élményekben gazdag, kegyelemteljes Húsvétunk legyen!

• Nagycsütörtöktől Húsvét keddjét bezárólag (április 18. – 23.) nem lesz ügyfélfogadás a plébánián. Kezdés április 24., szerda, 9.00.

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a betegekért és az elhunytakért!

Isten áldásával, és bűnbánó lelkülettel járjuk nagyheti utunkat, hogy kegyelemteljes Húsvétot ünnepelhessünk!