A weboldal helyes működéséhez engedélyezze böngészőjében a javascriptet!

SZENTMISÉK RENDJE 2017. október 15 - 22.

2017. október 14. (szombat) 15:18

Vasárnap

Évközi 28. vasárnap

8.00

9.00

10.30

 
11.30

18.00

† Gizella feleség, édesanya, nagymamáért

† Attila férj, édesapa, felnőtt gyermekért

† Gizella édesanyáért, † Imre édesapáért és † Imre testvérért

Bánlaki Dóra keresztelője

† Rozália és Kálmán szülők, nagyszülőkért

 

Hétfő

Szt. Hedvig szerzetesnő v. Alacoque Szt. Margit Mária szűz – e

18.00

pro populo

 

Kedd

Antióchiai Szt. Ignác püspök és vértanú – e

18.00

a rózsafüzér társulat † tagjaiért

 

Szerda

Szt. Lukács evangélista – Ü

18.00

† István és Erzsébet szülőkért, valamint † nagyszülőkért

 

Csütörtök

De Brébeuf Szt. János és Jogues Szt. Ignác áldozópapok és társaik, észak-amerikai vértanúk. v. Keresztes Szt. Pál áldozópap – e

18.00

hálából Isten segítségéért a Szűzanya közbenjárásával

 

Péntek

 

15.00

18.00

Baradits István temetése (régi)

† Árvay Istvánért és † Árvay Zoltánért

 

Szombat

 

11.00

18.00

Varga Noel keresztelője

† Ferenc férj, édesapa, nagyapáért és † családtagokért

 

Vasárnap

Évközi 29. vasárnap

a

Missziók vasárnapja (gyűjtés!)

8.00

9.00

10.30

11.30

18.00

† Kálmán és Katalin szülők, nagyszülőkért

† Trudi édesanya, nagymama, dédmamáért

† szülőkért

Cseke Noémi és Nóra keresztelője

† János férj édesapáért

 

Vasárnap (október 15.) a Rozália-kör találkozója lesz a közösségi házban 16.00 órai kezdettel. Mindenkit szeretettel várnak!

Októberben, a RÓZSAFÜZÉR hónapjában, minden hétköznapi szentmise előtt 17.30-kor elimádkozzuk a rózsafüzért. Aki teheti, vegyen részt ezen a közös imádságon is, hogy a Boldogságos Szűzzel együtt kiesdjük Isten oltalmát és segítségét egyházközségünkre.

Szombaton (október 21.) lesz városunk szülötte Bellovics Gábor SJ pappá szentelése Budapesten a Mária utcai Jézus Szíve Jezsuita Templomban 15.00 órakor. Újmisés paptestvérünk november 4-én 18.00 órakor mutat be szentmisét templomunkban, melyre mindenkit nagy szertettel vár!

Vasárnap (október 22.) a szentmisék perselyadományát a missziók javára fordítjuk. A misszionáriusok nehéz körülmények között teljesítik munkájukat. Ki vannak téve üldöztetéseknek és évente többen is életüket adják hitünkért. Ne zárjuk el szívünket előlük, hanem halljuk meg segélykiáltásukat, s így adjuk nagylelkű adományunkat! Ugyanakkor imádságaink is kísérjék a misszionáriusok munkáját!

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, betegekért és az elhunytakért!

Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, jövő heti munkáját!


Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom:

zöldellő mezőkön terelget engem.

Csöndes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti.

Az igazság ösvényén vezérel nevéhez híven.

Járjak bár halálsötét völgyekben,

ott sem félek semmi bajtól, mert te velem vagy.

Pásztorbotod és terelővessződ az én bizodalmam.

Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme előtt.

Dús kenettel frissíted fejemet, csordultig megtöltötted serlegem.

Jóság és irgalom jár velem életemnek minden napján,

s az Úr házában lesz otthonom örök időkön át.

 

(Zsolt 23)