A weboldal helyes működéséhez engedélyezze böngészőjében a javascriptet!

Járványügyi intézkedés - megfelelő elővigyázatossággal ünnepeljük a szentmiséket

2020. május 4. (hétfő) 14:38

Veres András győri megyéspüspökVeres András győri megyéspüspök a járványügyi korlátozások részleges feloldásával kapcsolatban az alábbi intézkedéseket hozta 2020. május 4-én. A rendelkezések május 4-től további intézkedésig vannak érvényben.

Főtisztelendő Paptestvérek!

Kedves Hívek!


     Amint erről a közmédiából mindenki értesülhetett, Budapest és környéke kivételével a járvány miatt hozott állami rendelkezések május 4-től kezdődően megváltoztak Ennek megfelelően a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által és az általam eddig hozott rendelkezéseket is 2020. május 4-től további intézkedésig az alábbiak szerint módosítjuk.

Templomaink nyitva tartanak és immár a nyilvános liturgiákat is végzünk, különös tekintettel a szentmisékre és a májusi ájtatosságokra vonatkozóan.

Arra kérjük a kedves Híveket, hogy az állami rendelkezéseknek megfelelően a 65 éven felüliek, illetve a valamilyen kónikus betegségben szenvedők ne látogassák ezeket a liturgikus eseményeket. Számukra továbbra is felmentés van érvényben a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól.

A jelenlevők igyekezzenek betartani a 1,5 - 2 méteres egymás közti távolságot. Ez alól természetesen kivételt képeznek az egy háztartásban élők.

 A 65 év feletti Paptestvéreket szintén óvatosságra kérem,ők is legyenek tekintettel ezen távolságtartás szabályára.

Továbbra is mellőzzük .a szenteltvíz használatát A templom takarítóit kérjük, hogy a kilincseket és a padokat naponta akár többször is fertőtlenítsék.

Az áldoztatás előtt minden paptestvért arra kérek, végezzék el kezük fertőtlenítését az előre odakészített fertőtlenítőszerrel. Továbbra  is kötelező a kézbe áldoztatás.

A perselyezés továbbra is a szentmise végén a kijáratnál történjen.

Házasságkötés és temetési szentmise értelemszerűen újra végezhető a fenti szabályok figyelembevételével. Magát a temetési szertartást kérjük, hogy ne a ravatalozó helyiségben, hanem kültéren végezzék.

A személyes gyónások meghallgatására ne a gyóntatószékben, hanem a sekrestyében vagy esetleg használaton kívüli kápolnában kerüljön sor a szükséges távolság megtartásával.

A beteglátogatásokat különös körültekintéssel és a szabályok maximális betartásával végezzük, vagyis a beteglátogatás előtt és után egyaránt fertőtlenítsék kezüket a Paptestvérek és viseljenek maszkot,

Nagyobb létszámú plébániai rendezvények megtartása továbbra is tilos.

Végezetül kérjük buzgón e hónap kiemelten ünnepelt szentjét, a Boldogságos Szűz Máriát, hogy anyai közbenjárása által mielőbb elnyerjük Istentől a járványtól való megszabadulás ajándékát. Legyünk buzgók a.május esti litániák megszervezésében és megünneplésében,


A kölcsönös imádság és szeretet erejében bízva,


Győr, 2020. május 4.                                         

Dr. Veres András
megyéspüspök