A weboldal helyes működéséhez engedélyezze böngészőjében a javascriptet!

Urunk bemutatásának főünnepe

2020. február 2. (vasárnap) 19:17

Gyertyaszentelő - 2020.Kettős ünnepet ül ma az Egyház: Jézus bemutatását és Mária tisztulásának ünnepét. 40 nap elteltével az elsőszülött fiúgyermeket ugyanis be kellett mutatni a jeruzsálemi templomban, hiszen ő az Úr szolgája, az édesanyának pedig tisztulási áldozatként egy pár gerlicét vagy két galambfiókát kellett feláldoznia. Erről Lukács evangéliumában olvashatunk. A mai nagymise ezért a templom előtti téren kezdődött, ahol Bodó Zoltán plébános megáldotta a gyertyákat.

Gyertyaszentelő - 2020."Negyven napja Urunk születésének örömünnepét ültük, és ma van az a boldog nap, amikor arra emlékezünk, hogy Jézust Szűz Mária és Szent József bemutatta a templomban. Ő ezáltal látszólag csupán az ószövetségi törvényt teljesítette, voltaképpen azonban hívő népével találkozott. Azok a jámbor öregek, akik a Szentlélek késztetésére a templomba mentek, és ott – szintén a Szentlélektől megvilágosítva – felismerték az Urat, örvendező lélekkel tettek tanúságot róla. Hozzájuk hasonlóan minket is a Szentlélek gyűjtött egybe. Vonuljunk tehát Isten házába, és járuljunk Krisztus elé. Találkozni fogunk vele, és felismerjük a kenyértörésben addig is, amíg majd nyilvánvaló dicsőségben el nem jön."

Gyertyaszentelő - 2020."Könyörögjünk! Istenünk, te vagy minden világosság kútfeje. A mai napon megmutattad az igazlelkű Simeonnak a világ Világosságát. Alázatosan kérünk: áldd meg † és szenteld meg ezeket a gyertyákat. Fogadd kegyesen hívő népedet, mely neved dicsőségére egybegyűlt, hogy égő gyertyával járuljon színed elé. Add meg, hogy méltó legyen eljutni az erények útján az örök világosságra. Krisztus, a mi Urunk által."

(Részletek: Római misekönyv, második, hivatalos kiadás. Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 1991.)

 

Gyertyaszentelő - 2020. Gyertyaszentelő - 2020.Gyertyaszentelő - 2020.Gyertyaszentelő - 2020.Gyertyaszentelő - 2020.Gyertyaszentelő - 2020.

 

Fotók: Csapó István

Szöveg: Horváth Gábor