A weboldal helyes működéséhez engedélyezze böngészőjében a javascriptet!

"Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek."

2019. június 12. (szerda) 13:00

Forrás: gyor.egyhazmegye.huA Győri Egyházmegye honlapján a június 15-én áldozópappá szentelendők gondolatait olvashatjuk, köztük Both Zoltánét, aki egyházközségünkben töltötte az elmúlt esztendőt. Az áldozópapságra készülő diakónusok egyúttal hívnak minden jószándékú hívőt, hogy a szentelés vigíliáján együtt imádkozzanak velük. Ezen a szentségimádási órán tsznek ígéretet az Egyház szolgálatára.

"Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek." (Jn 21,17)


Szent János evangéliumának utolsó fejezete mindig közel állt a szívemhez. Abból is kiemelkedett az a rész, amit most jelmondatomnak választottam. Jézus feltámadt a halálból, megjelent a tanítványoknak. A Tizenegy hazatér Galileába és az Úr közelségében töltött évek után megpróbálnak visszatérni régi életükhöz, viszont annak már végleg vége. Meg kell tapasztalniuk, hogy ha Jézus nincs velük, még a legegyszerűbb, leghétköznapibb, legmegszokottabb munkájuk is eredménytelen. De Krisztus megjelenik és gondoskodik róluk. Nem csak egy csodában lesz részük, de kapnak egy új vezetőt is Péter személyében, akit – ahogy XVI. Benedek is fogalmaz – Jézus beiktat saját pásztori hivatalába.


Diakónusi szolgálatomat a magyaróvári plébánián töltöttem. Itt lehetőségem nyílt arra, hogy betekintést nyerjek a lelkipásztori szolgálatba. Nagyon felemelő érzés, hogy a szentségek és szentelmények, valamint a beteglátogatások által részese lehettem sok család és ember életének fontos pillanatának. Betagozódhattam egy élő és eleven hívő közösségbe. Jelen lehettem örömeiknél és bánataiknál, az ünnepeikben és osztozhattam gyászaikban is. A hittanórákon találkozhattam olyan gyerekekkel, "akik éhezik és szomjazzák az igazságot" (Mt 5,6), és akik nem egyszer mindennapi gondjaikba is beavatva keresték a keresztény utat, hisz megérezték, mennyire fontos is tud ez lenni számukra. Nagyon sok kegyelmet közvetített számomra az itt töltött idő, mely alatt nem csak a papi élettel kapcsolatban tapasztaltam és tanultam rengeteg újdonságot, de önmagammal kapcsolatban is. Nagyon hálás vagyok azért a Mindenható Istennek, hogy ide vezetett, és mindenkinek, akivel ebben az időszakban megismerkedhettem, és ennyi szeretetet kaptam. Mindegyikük imádsággal él a szívemben. Az itt eltöltött hónapok csak egyre jobban megerősítettek abban, hogy a hívek szolgálatában a Jó Pásztorhoz hasonulva szeretnék tevékenykedni Isten szőlőjében.


Most, egy új életállapot küszöbén pedig kérem a kedves Olvasók imádságait, hogy – Szent Péter apostolhoz hasonlóan, akinek gyengeségei és esendőségei sokszor megmutatkoztak, mégis meg tudta vallani Jézusnak, hogy a tőle telhető módon mennyire szereti – én is kimondhassam Isten segítségével ezt a szívemnek kedves mondatot, mely az elkövetkezendőkben nekem is erőt adhat a Mester minél szorosabb követéséhez: "Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek."


Both Zoltán

 

forrás: Győri Egyházmegye